Cửa Cuốn Nhanh HS8000

Cửa Cuốn Nhanh Chống Cháy, chế tạo từ vật liệu chống cháy và có cơ chế mở đóng nhanh, là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công nghiệp. Được thiết kế để ngăn chặn sự lan truyền của lửa và khói, sản phẩm này đảm bảo an toàn cho nhà máy, nhà kho và các cơ sở công nghiệp khác, giữ tài sản và nhân viên an toàn.

BÁO GIÁ NGAYĐẶT LỊCH KHẢO SÁT